Nawigacja

O szkole, patron, absolwenci

01. 09. 1959 r.- powołanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barlinku z siedzibą w budynku przy ul. Jeziorna 12.

09. 01. 1961 r.- oddanie do użytku nowego budynku szkolnego przy ul. Leśnej 10. Był to pierwszy obiekt dydaktyczny wybudowany w powiecie myśliborskim - 10 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, gabinet lekarsko-dentystyczny, świetlica, stołówka szkolna. Kierownikiem był Pan Julian Kapelan. Kadra pedagogiczna liczyła 10 osób, naukę pobierało 515 ucz.

17. 02. 1973 r.- nadanie szkole im. majora Henryka Sucharskiego - żołnierza września 1939 r. , obrońcy Westerplatte.

01. 09. 1974 r.- szkoła pełni funkcję Zbiorczej Szkoły Gminnej.

01. 06. 1984 r.została zakończona rozbudowa szkoły.

01. 09. 1989 r.- powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcące - dyr. Danuta Trautman do 01. 09.1991 r., do 01. 08. 1998 r.dyr. Zbigniew Blezień.

01. 09. 1999 r.- powołanie Publicznego Gimnazjum nr 1 i likwidacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - dyr Franciszek Snacki.

31. 10. 2004 r.- przeniesienie Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1 i likwidacja  ZSO.

01. 09 2006 r.  - dyrektorem Publicznego Gimnazjum Nr 1 zostaje

Pani Lidia Kulczycka - Perske.

22. 09. 2006 r.- uroczystość nadania szkole im. Bohaterów Westerplatte.

2008 r. -  od tego roku Biegom Leśnym nadano im. Jana Dobaczewskiego 

24.10.2009 r.- uroczyste otwarcie boiska "Orlik-2012"

01.09.2017 r. - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Barlinku, ul. Leśna 10 zostaje włączone  do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Barlinku, ul. Jeziorna 12. - dyr. Danuta Tomiałojć

 


Uroczystość nadania szkole

im. Bohaterów Westerplatte

22, września 2006 r.

 

Działania związane z realizacją projektu nadania szkole imienia zostały podjęte w roku szk. 2003/2004. Przeprowadzone sondaże wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, wyłoniły trzy kandydatury:

·        Emanuel Laser

·        Krzysztof Kamil Baczyński

·        Bohaterów Westerplatte

Zmiany jakie miały miejsce w tej placówce w 2004 r. - likwidacja ZSO i przeniesienie liceum do ZSP Nr 1, spowodowały zawieszenie działań związanych z nadaniem imienia szkole.

Od września 2005 r. społecznośc szkolna zapoznawała się z poszczególnymi kandydaturami, organizowane były,  apele, konkursy, wystawy, na godzinach wychowawczych odbywały się prezentacje kandydatur na patrona szkoły. Ten etap zakończony został głosowaniami poszczególnych organów szkoly:

·        Rady Pedagogicznej

·        Rady Rodziców

·        Uczniów

Kandydatura " Bohaterów Westerplatte " otrzymała we wszystkich głosowaniach największą liczbę głosów. W tej szkole od 1973 roku idea i przesłanie jakie z sobą niesie Westerplatte ma bardzo silną tradycję.
Szkoła Podstawowa Nr 2 nosiła imię majora Henryka Sucharskiego. W izbie tradycji szkoły przez lata gromadzono pamiątki związane z patronem i obroną Westerplatte.

Przesłanie, jakie z sobą niesie Westerplatte do młodzieży, najtrafniej ujął Papież Jan Paweł II.

" Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.  Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować".

Westerplatte 12. VI. 1987 r.

 

                       Opracował:

                                                                                                     Franciszek Snacki

 

            

 

 

Dzień dzisiejszy szkoły.

Kolejne reformy, te na szczeblu centralnym i lokalnym powodowały duże zmiany w organizacji pracy tej szkoły: Historia i tradycja zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia pracy - całe klany rodzinne szczycą się świadectwami ukończenia tych szkół, przez szkołę przewinęły się całe pokolenia, całe rodziny.

Misją szkoły jest :

-  dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym,

-  nieustanne wspieranie każdego ucznia, by mógł rozwijać się harmonijnie, wszechstronnie, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami.

Wspólne dążenie z rodzicami do wychowania człowieka, który potrafi samodzielnie kreować swoją przyszłość, odróżnia dobro od zła, szanuje godność osoby ludzkiej, odrzuca przemoc i agresję, umie zadbać o zdrowie własne i innych, racjonalnie wykorzystuje swój czas wolny, pielęgnuje więź z małą ojczyzną.

Dobre przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, w środowisku lokalnym, w Ojczyźnie i Zjednoczonej Europie.

W programie rozwoju stawiamy na:

-  rozwój umiejętności językowych

-  na sport i kulturę fizyczną uczniów.

Organizujemy duże imprezy środowiskowe:

 - Jesienne Biegi Leśne

-   Festiwal Piosenki Dziecięcej

-   Gminny Turniej Profilaktyczny

-   Stypendium im. Andrzeja Ligockiego.

                                           

  

 

Nasi uczniowie pracują jako wolontariusze w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i we wszystkich ważniejszych akcjach prowadzonych w naszym mieście.

 

Szkoła pozyskała środki unijne i realizowała projekt pt. "Wiem, umiem, potrafię" w roku szkolnym 2010/2011, a w latach 2010/2011 i 2011/2012 reazlizuje projekt kuratoryjny "Moje gimnazjum-moja przyszłość", w latach 2012/2013 projekt unijny "Chcieć więcej" i obecnie 2017/2017 projekt unijny "Chcę być lepszy - droga do dojrzałości"

 

 

 

  

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki w Barlinku z klasami gimnazjalnymi
    ul. Leśna 10
    74-320 Barlinek,
    i ul. Jeziorna 12
  • (95)746-14-33 ul. Leśna 10
    (95)746-17-30 ul. Jeziorna 12

Galeria zdjęć