Nawigacja

Stypendium im. T. Nowickiego i A. Ligockiego

Stypendium im. A. Ligockiego

STYPENDIUM im. ANDRZEJA LIGOCKIEGO

 

      Dla upamiętnienia postaci Andrzeja Ligockiego, tragicznie zmarłego nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Barlinku, grupa przyjaciół – osoby prywatne, którym leży na sercu zachowanie pamięci naszego kolegi – ustanowiła stypendium za najlepsze wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii lub geografii.

Ofiarodawców reprezentują: p. Teresa Ligocka – mama Andrzeja i p. Albert Stankowski – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.     

Stypendium ma pełnić rolę zachęty dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr1 do nauki, niesie także przesłanie zachowania rozwagi i odpowiedzialności przez uczniów podczas wakacji.     

Wysokość stypendium równa się 1000 zł rocznie(2x500zł). Jest ono wypłacane w formie jednorazowej wypłaty ze środków gromadzonych na koncie donatora na podstawie imiennego czeku wystawionego na dwóch uczniów, którym przyznano stypendium.     

Decyzję o przyznaniu podejmuje dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim według następujących kryteriów :      

wybitne wyniki w nauce w kl. I-III (średnia ocen od 5,0)   -    

wzorowe zachowanie   -    

tytuł laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych.   -    

osiągnięcia w dziedzinie historii, geografii (konkursy)   -    

aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.   -    

Uroczyste wręczenie czeków odbywa się Publicznie na uroczystości zakończenia nauki w danym roku szkolnym.     

inicjator idei stypendium. Dyrektor Franciszek Snacki przypomniał pracę naszego kolegi dla szkoły, uczniowie przygotowali tablicę upamiętniającą jego postać i chwilą refleksji nad przemijaniem uczcili Jego pamięć.  Marcinowi Lisowi i Ewelinie Roszak. Na uroczystości obecni byli : p. Teresa Ligocka – mama Andrzeja i p. Albert Stankowski – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i  Po raz pierwszy stypendium (czeki w wysokości po 500 zł każdy) wręczono 21 czerwca 2002 r dwojgu uczniom Publicznego Gimnazjum nr1 :     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki w Barlinku z klasami gimnazjalnymi
    ul. Leśna 10
    74-320 Barlinek,
    i ul. Jeziorna 12
  • (95)746-14-33 ul. Leśna 10
    (95)746-17-30 ul. Jeziorna 12

Galeria zdjęć